info@schrijfatelier.nl   |   06 5164 9829

Privacy

PRIVACYVERKLARING

 

In verband met de wijziging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming  is op 28 mei 2018 deze privacyverklaring opgesteld. Het Schrijfatelier vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met jouw gegevens wordt omgegaan. De persoonlijke informatie die je ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld.

 

In het kort komt de privacyverklaring erop neer dat jouw persoonsgegevens:

 

  • * alleen worden gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of als je voor de verwerking van je persoonsgegevens je specifieke schriftelijke toestemming aan ons geeft;
  • * niet met anderen zullen worden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten (zie kopje derden);
  • * zorgvuldig worden beveiligd.

 

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer je je inschrijft voor een cursus of workshop, of indien je ons verzoekt om toezending van een nieuwsbrief of andere informatie, vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze worden uitsluitend gebruikt voor betaling/facturatie en om met jou te communiceren over de activiteit.

 

Betalingen en bankgegevens worden alleen voor het afhandelen van de betaling gebruikt.
De nieuwsbrief wordt verzonden via Mailchimp. Je ontvangt de nieuwsbrief alleen na expliciete toestemming. Het mailadres dat je voor dit doel hebt doorgegeven wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief toe te sturen.

 

 

E-MAILCOMMUNICATIE

Jouw e-mailberichten naar info@schrijfatelier.nl worden in ons e-mailarchief bewaard. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden.

 

DERDEN

In geen geval verkoopt het Schrijfatelier jouw persoonsgegevens aan derden.

 

Bij de uitvoering van onze diensten wordt gebruik gemaakt van de diensten van derden, zoals bijvoorbeeld van andere schrijfdocenten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot jouw gegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt.