info@schrijfatelier.nl   |   06 5164 9829

Ik en het Gedicht

 

Gepland Najaar 2018

 

Wat gebeurt er na het opschrijven van een eerste inval? En dan? Hoe maak je een gedicht van je eerste vondst of zin? We zeggen vaak ‘kill your darlings’ maar hoe doe je dat? En hoe weet je welke ‘darlings’ wel of niet mogen blijven leven? Wat zijn de criteria voor al dat schrappen en schaven?

 

We schrijven ter plekke met een open actieve, onderzoekende werkhouding. Je liefde voor de poëzie is vanzelfsprekend – en belangrijker, mijns inziens, dan onervaren, ervaren, publicerend of beginnend dichterschap.

 

We creëren deze dag met elkaar, iedere inbreng is welkom en cirkelt rond het intrigerende raadsel van de poëzie.

 

Echte dichters willen de woorden op hun plek jagen. Ze willen iets van taal maken.
(uit: Zachte Riten van Marja Pruis)

 

Wat kan de start van een gedicht zijn? Hoe verloopt het maakproces? Wat onderscheidt poëzie van andere genres? Al schrijvend, lezend en voordragend – proberen we voorzichtig te formuleren wat poëzie is of kan zijn waarbij we ruimte geven aan tegenstrijdigheden en smaakverschillen.

 

Hierbij neem ik de rol op me van facilitator. Dat betekent dat ik thema’s, onderwerpen en voorbeelden zal aandragen, maar ook zelf zal meeschrijven en/of voordragen.

 

 

Tijd:najaar 2018

Plaats: Atelier Veemkade (vlakbij Amsterdam CS, tram 26 halte Kattenburg)

 

Kosten zijn incusief het boek Ik en het gedicht

Kosten particulier: 85 euro (incl. btw – totaal: 85 euro)

Kosten zakelijk: 85 euro (excl. btw – totaal: 103 euro)

 

Deelnemers: max. 6. 

Lunch: Graag eigen lunch mee. Wij verzorgen koffie/thee/versnaperingen.

Gastdichter: 

 

 

 

Schrijf over wat je hebt gemist. Nee, anders. Begin eerst te noteren/

wat er aan de hand was op de dag dat je begon: hoe je zomaar,/

zonder idee van nuttigheid, een zin opschreef/

 

en zelf niet eens wist wat je bedoelde. De rest van de tijd ook/

niets noemenswaardigs voelde. Hoe steeds/

die zin zich in je zeggen bleef.

 

(uit: Korte Cursus van Ester Naomi Perquin)