info@schrijfatelier.nl   |   06 5164 9829

Schatgraven

Poets die clichés op tot ze zo erg glanzen dat het geen clichés meer lijken maar stralende klompjes goud, eigenhandig uit de modder getrokken. (citaat Nina Weijers)

 

Cursus wordt weer gepland in 2018 – data nog niet bekend

 

Acht ateliersessies van persoonlijk schrijfonderzoek rond thema’s zoals o.a. de taal, het lichaam, de ander, reizen. Veel inspirerende input uit literatuur, poëzie en beeldende kunst. Inclusief museumbezoek.

 

‘Ik wil wel schrijven, maar ik weet niet waarover,’ is een verzuchting die vaak valt in het Schrijfatelier. ‘Ik heb gewoonweg geen fantasie.’ De cursus Schatgraven helpt. Het resultaat? Een notitieblok (of twee) met een verzameling van ideeën, invallen en aantekeningen, waar je vervolgens ieder moment uit kunt putten. Altijd iets om over te schrijven.

 

Dit is een echte ‘ateliercursus’. Het atelier is bij uitstek de geschikte plek om nieuwe dingen uit te proberen en het experiment aan te gaan. In een atelier mag het mislukken en dat geeft vrijheid.

 

BLOOTLEGGEN
Schrijven heeft eigenlijk niet zoveel met ‘fantasie’ te maken. Een schrijver hoeft helemaal niets te verzinnen. Goed nieuws, dus. Het enige wat jij als schrijver kan toevoegen aan de enorme stapel boeken die jaarlijks verschijnt, is jouw unieke versie van het leven, jouw geschiedenis, jouw kennis en ervaring, jouw denken en voelen, jouw eigen interpretatie en invalshoek.

 

Die goudmijn ben jijzelf.

Je zou kunnen zeggen, alle verhalen zijn er al – je hoeft ze alleen maar bloot te leggen. En dat betekent dat je moet leren je eerste invallen en losse ideeën te vertrouwen en serieus te nemen.

 

Niets meer maar vooral ook niets minder. Dat is spannend graafwerk.

 

LEVENSGEBIEDEN
Wat houdt je bezig? Welke thema’s in je leven komen steeds terug? Welke afbeeldingen treffen je? Welke boeken en citaten? Welke muziek? Filosofie? Mensen? Persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen?

We gaan bij onszelf te rade en onderzoeken onze ervaringswereld,  fascinaties en bronnen van kennis. Persoonlijke archeologie die vraagt om een open en nieuwsgierige houding. Laat je vooral ook aansteken door de cursisten-schatgravers om je heen.

 

Levensgebieden die we onderzoeken zijn: de eigen levensloop; de taal; het lichaam; plekken op de wereld; geld; de kunsten; de ander(en); spiritualiteit.

 

PRAKTISCH
Schatgraven vraagt om een dagdeel huiswerk-/onderzoekstijd per week, zo haal je er het meeste uit. Globale indeling van een schrijfochtend:  schrijfopdrachten, het bekijken, lezen of beluisteren van eigen en professioneel werk. Kortom, vooral schrijven, schrijven, schrijven maar ook verzamelen en uitwisselen. Een bijeenkomst op locatie (bijv. in museum) staat ingepland.

 

Artikel Schrijven Magazine dec. 2013

 

Kosten schooljaar 2017/2018

particulier tarief: 440  euro (incl. 21 % BTW, totaal 440 euro)

zakelijk tarief: 440 euro (excl. 21% BTW, totaal: 532,40)

incl. Moleskine notitieboek, excl. museumtoegang.

 

Je kunt je aanmelden met het inschrijfformulier.
Bij inschrijving gelden de ALGEMENE VOORWAARDEN 2014. Lees ze goed door.

 

 

 

 

Mooie opbouw, ontspannen sfeer, diepgang, goede inspirerende opdrachten. Leuke juf!  winter 2015 Cato F. 

 

Jouw sterke punt is het schrijven laagdrempelig maken, ontdoen van poeha. winter 2015 Annemiek B.

 

Jeanet heeft een prettige, creatieve manier van werken, prettig in de zin van stimulerend en bescheiden. Ze geeft voorzetjes die het schrijfproces op gang brengen. Je krijgt steeds de keuze om één van de voorzetjes uit te werken. Ik vond het mooi dat de cursus begon en eindigde met het oerthema/-verhaal . Voorjaar 2014 Riet E.

 

De thematische opzet met uitwaaiering naar verschillende invalshoeken en tips, verwijzingen naar docu’s, literatuur, museum en dergelijke vond ik verfrissend. Voorjaar 2014  Geke K.

 

Niet teveel in dat hoofd gaan zitten maar huppakee de wekker zetten en schrijven. Nooit gedacht dat er dan dus echt elke keer iets zou komen. Ik heb geleerd om daar op te kunnen vertrouwen: heerlijke ontdekking!

Voorjaar 2013, Linda V.

 

Voor mij was het fijn dat alle vormen aan de orde kwamen, van poëzie tot korte verhalen, columns etc. Het gedwongen schrijven in een korte tijd geeft het schrijven de schwung die je zoekt. Het later teruglezen en je niet eens meer kunnen herinneren dat je het zo had bedacht. Maar het was dan ook niet bedacht, maar gewoon het eerste wat bij je opkwam.

 

Mooi om meer inzicht te krijgen in de verhalen en mythes waarmee we onszelf allemaal op de been houden. Een ware ontdekkingstocht (mét lotgenoten) om te zien of schrijven echt je passie is.

Voorjaar 2013, Jacqueline B.